สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2021   146  
2 May 2021   407  
3 May 2021   115  
4 May 2021   121  
5 May 2021   109  
6 May 2021   256  
7 May 2021   143  
8 May 2021   121  
9 May 2021   115  
10 May 2021   111  
11 May 2021   121  
12 May 2021   138  
13 May 2021   179  
14 May 2021   307  
15 May 2021   166  
16 May 2021   180  
17 May 2021   79  
18 May 2021   86  
19 May 2021   140  
20 May 2021   101  
21 May 2021   111  
22 May 2021   170  
23 May 2021   103  
24 May 2021   118  
25 May 2021   240  
26 May 2021   86  
27 May 2021   96  
28 May 2021   91  
29 May 2021   85  
30 May 2021   295  
31 May 2021   117