สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Year count
2016 304  
2017 2498  
2018 53956  
2019 7925  
2020 48081  
2021 27587