สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2021   96  
2 Jun 2021   178  
3 Jun 2021   67  
4 Jun 2021   57  
5 Jun 2021   242  
6 Jun 2021   57  
7 Jun 2021   96  
8 Jun 2021   115  
9 Jun 2021   112  
10 Jun 2021   79  
11 Jun 2021   129  
12 Jun 2021   232  
13 Jun 2021   120  
14 Jun 2021   194  
15 Jun 2021   133  
16 Jun 2021   282  
17 Jun 2021   127  
18 Jun 2021   94  
19 Jun 2021   92  
20 Jun 2021   0  
21 Jun 2021   0  
22 Jun 2021   0  
23 Jun 2021   0  
24 Jun 2021   0  
25 Jun 2021   0  
26 Jun 2021   0  
27 Jun 2021   0  
28 Jun 2021   0  
29 Jun 2021   0  
30 Jun 2021   0