สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2021   264  
2 Apr 2021   289  
3 Apr 2021   212  
4 Apr 2021   164  
5 Apr 2021   203  
6 Apr 2021   196  
7 Apr 2021   219  
8 Apr 2021   123  
9 Apr 2021   180  
10 Apr 2021   179  
11 Apr 2021   156  
12 Apr 2021   215  
13 Apr 2021   175  
14 Apr 2021   422  
15 Apr 2021   179  
16 Apr 2021   92  
17 Apr 2021   103  
18 Apr 2021   154  
19 Apr 2021   217  
20 Apr 2021   158  
21 Apr 2021   195  
22 Apr 2021   146  
23 Apr 2021   210  
24 Apr 2021   189  
25 Apr 2021   294  
26 Apr 2021   117  
27 Apr 2021   322  
28 Apr 2021   207  
29 Apr 2021   167  
30 Apr 2021   266