สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2021   87  
2 Jan 2021   125  
3 Jan 2021   39  
4 Jan 2021   104  
5 Jan 2021   59  
6 Jan 2021   103  
7 Jan 2021   340  
8 Jan 2021   88  
9 Jan 2021   105  
10 Jan 2021   132  
11 Jan 2021   137  
12 Jan 2021   86  
13 Jan 2021   111  
14 Jan 2021   77  
15 Jan 2021   106  
16 Jan 2021   74  
17 Jan 2021   91  
18 Jan 2021   147  
19 Jan 2021   50  
20 Jan 2021   190  
21 Jan 2021   134  
22 Jan 2021   137  
23 Jan 2021   102  
24 Jan 2021   88  
25 Jan 2021   107  
26 Jan 2021   49  
27 Jan 2021   69  
28 Jan 2021   65  
29 Jan 2021   109  
30 Jan 2021   107  
31 Jan 2021   93