สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2021 3311  
Feb 2021 3680  
Mar 2021 7412  
Apr 2021 6013  
May 2021 4653  
Jun 2021 4220  
Jul 2021 3270  
Aug 2021 0  
Sep 2021 0  
Oct 2021 0  
Nov 2021 0  
Dec 2021 0